İnsan Kaynakları Danışmanlık & Özel İstihdam Ofisi

Tel: 0282 673 2545 E-posta: info@leanhr.net 

İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanlarına iş yükü getiren ancak firmada katma değer yaratmayan bir uygulama olan ‘Bordrolama’, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle hazırlanmak zorundadır. Dış kaynak kullanımının en yaygın hizmeti olan bordrolama; firmalara sabit maliyetlerin düşmesi, rekabet avantajının sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması açısından avantajlar sağlar.

Bordrolama Hizmeti

Outsourcing, karmaşık iş süreçlerini çok fazla işgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana rekabet konusuna odaklanmak için iyi bir araçtır.

Inhouse olarak yürütülen Bordrolama işlemleri büyük şirketler için, ciddi maliyetler yaratan ve süreçleri optimize etmeyi; daha küçük ölçekte şirketler için ise işgücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen, kritiklik düzeyi yüksek süreçlerdir. Bordro Outsourcing içeride bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve işyükünü minimize etmeyi sağlar.

Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor Lean HR İnsan Kaynakları, özlük ve teknik bordrolama süreçlerinde  uygulama ve outsourcing seçeneklerini bir hizmet yelpazesi biçiminde sunar.

Dilerseniz tüm süreçlerinizi (puantaj,dahil) outsource edebilirsiniz. Gelecekte ihtiyaçlarınız değiştiğinde, tüm bu süreçlerden istediğiniz bölümü şirketiniz bünyesine alarak hızlı bir şekilde tekrar merkezileşebilirsiniz.

Hizmet esnasında Lean HR'ın Üstleneceği Görevler:

  • Personel özlük dosyası hazırlanmasını ve arşivini sağlar,
  • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler ve imzalatır,
  • İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir,
  • Türk İş Kurumuna aylık işgücü çizelgesi ile işten ayrılma bildirgelerini, düzenler,
  • PDKS'nde oluşan puantajlar doğrultusunda ücret, şirketinizin genel politikası doğrultusunda ikramiye, prim bordroları, SGK Bildirgelerini ve icmalleri hazırlar, tahakkuk işlemlerini yapar,
  • Personel yıllık ücretli izinlerinin takibini yapar, personele kalan bakiyelerini bildirir,
  • Kanun doğrultusunda gerekli hallerde yapılması zaruri fazla mesai ödemelerini yerine getirir,
  • Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplayarak, gerekli belgeleri personele imzalatarak öder.
  • Bu hizmeti satın aldığınızda istihdam eden/edecek elemanların tüm işlemleri Lean HR tarafından yapılacaktır.

 

Ve Çözüm Ortağınız Lean HR

Lean HR'ın size sağlayacağı Bordrolama Hizmetlerinde; firmanın ihtiyaçları, karşılaştığı problemler ve beklentileri değerlendirilerek uygulama yapılır. Uygulamayı hayata geçirecek kadroların çalıştırılması ve yönetilmesi konusuda müşteri ile birlikte karar verilir.

 

Lean HR Bordrolama Hizmetleri sayesinde;

Firmanız, tüm risk ve sorumlulukları paylaşabileceği bir iş ortağı kazanmış olur.

Firmanızın İK/Personel Departmanı çalışanları vakitlerini ana işlerine ayıracaklarından, İK/Personel biriminiz zaman ve emek tasarrufu kazanmış olur.

Personel maliyetlerinizde ciddi oranda tasarruf sağlar.

Firmanız, kendi faaliyet alanını daha verimli kullanır ve bu sayede ana işlerine yoğunlaşır.

İş Kanunu mevzuatlarına sıkı sıkıya bağlı esnek iş yapma modelleri geliştirebilen ve sektöründe öncü olan firmaların referanslarına sahip Lean HR, müşterilerinin tüm yasal ve ticari risklerini azaltmak amacıyla hizmet vermektedir.

Hikayemiz

1997 Yılından buyana dünyada lider konumda bulunan firmalarda kazanmış olduğumuz Personelcilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki tecrübemizi sadeleştirip dileyen tüm firmalara yaymak ve stratejik yol arkadaşı olmak maksadı ile 2013 yılında kurulduk.Temel prensibimiz kalpten yönetim felsefesi ile mutlu çalışan = mükemmel iş sonuçları.          Devamını Oku......