İnsan Kaynakları Danışmanlık & Özel İstihdam Ofisi

Tel: 0282 673 2545 E-posta: info@leanhr.net 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulamaları ve Raporlaması  Çalışmaları ile Yanınızdayız…

Çalışan memnuniyeti, çalışanın yaptığı işten, çalışma ortamı ve yöneticisi ile ilişkileri gibi kendisini etkileyen konulardan memnuniyetidir.

Ancak memnuniyetin her zaman çalışanı şirkete bağladığı düşünülmemelidir. Yüksek bağlılık gösteren çalışanlar şirket beklentilerinin ötesinde performans sergilemek için yeteneklerini tam anlamıyla kullanır ve uzun seneler şirkette kalırlar.

Çalışan bağlılığını artırmanın müşteri bağlılığını ve dolayısıyla şirket performansını artırdığı bilinen bir gerçektir.

 LEAN HR olarak çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığının ölçümlenmesine yönelik olarak;

  • Kurumunuza Özel Anket Tasarımı
  • Anketin kağıt-kalem testi ya da online olarak uygulanması
  • Anket sonuçlarının Analiz Edilmesi
  • Anket sonuçlarından hareketle Kurumsal Gelişim Yol Haritası ile Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığını Artırmaya Yönelik Öncelikli Müdahale Alanlarına ilişkin Aksiyon Planları Oluşturma

 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ KISA KISA                                                                              

Çalışan Memnuniyet Anketinde kurum uygulamalarının kriter başlıkları şeklinde sorgulandığı bölüm ile birlikte çalışanların kurum bağlılığını ölçen soruların da yer aldığı bölümler bazı anketlerde bulunabilir. Kuruma ilişkin bağlılığın yüksek veya düşük olma sebepleri şirket hizmet ve uygulamaların sorgulandığı bölümlerde ayrıntılı olarak karşımıza çıkacaktır.

Çalışanın kuruma bağlılığı onun motive edilmesi ve memnuniyet hissi duyması yani işi ve şirketine ilişkin tatmin duyması ile ilgilidir. Motivasyon ve memnuniyet düzeyi arttıkça Kuruma Bağlılık da doğru orantılı olarak artış gösterir.

Çalışanın göstermiş olduğu Performans (istenilen davranış ve kaliteli iş sonuçları) çalışanın kuruma bağlılık düzeyindeki artış ile yükseldiği için anketin ilgili bölümü şirketin gelecek performansının planlamasında önemli bir veri sağlamaktadır.

Kuruma ilişkin uygulamalar konusunda çalışanların iki farklı konuda görüşlerinin alınması önemlidir. Bunlardan birincisi çalışanın ilgili konuya verdiği bireysel önem, bir diğeri ise şirketinin uygulamalarını ne kadar başarılı bulduğudur. Böylelikle iyileştirilmesi gereken konular, çalışanın verdiği önem derecesine bağlı olarak daha etkin bir zaman planı dahilinde gerçekleştirile bilinir.

Ankette analizlerin ve aktivasyon planlarının daha etkili ve nokta vuruşu çözümler sağlayabilmesi için çalışanların yaş, cinsiyet, unvan, çalıştıkları bölüm, lokasyon vb. gibi demografik bilgilerini işaretleyecekleri bölüm yer almalıdır. Bu bölüm şirketin organizasyonel yapısına göre düzenlenmelidir.

Açık uçlu soruların yer aldığı bir bölümün olması çalışanların belirtmek istediği konuları, ankette yer almayan konulara değinebilecekleri veya duygu ve düşüncelerini belirtebilmeleri açısından önemlidir.

Çalışan Memnuniyeti Anketleri, kurumlar tarafından, performans ve başarı yolculuğu için iyi bir fırsat olarak görülmeli ve dikkatli şekilde, uzman kurumların desteği alınarak bir proje yönetimi sistematiği içerisinde gerçekleştirilmelidirler.

Hikayemiz

1997 Yılından buyana dünyada lider konumda bulunan firmalarda kazanmış olduğumuz Personelcilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki tecrübemizi sadeleştirip dileyen tüm firmalara yaymak ve stratejik yol arkadaşı olmak maksadı ile 2013 yılında kurulduk.Temel prensibimiz kalpten yönetim felsefesi ile mutlu çalışan = mükemmel iş sonuçları.          Devamını Oku......