İnsan Kaynakları Danışmanlık & Özel İstihdam Ofisi

Tel: 0282 673 2545 E-posta: info@leanhr.net 

İnsan Kaynakları Ve Personel Denetleme Hizmetleri

İnsan Kaynakları Denetimi

İnsan Kaynakları Denetim Süreci, tüm İnsan Kaynakları süreçlerinizin, yasal mevzuata uygunluğunun denetimi ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve raporlanmasını kapsar.

4857, 5510, 6111, 4447 ve 4773 sayılı kanunların doğru yorumlanması ve doğru uygulanması gerekmektedir. 4857 sayılı (yeni) iş yasası pek çok yeni yöntemin uygulanmasını zorunlu hale getirmekle birlikte, işçilere “iş güvencesi” sağlanması, çalışma şekillerinin modellendirilerek verimliliğin arttırılması ve teşviklerle işverene destek verilmesi ve daha çok çalışana iş imkanı yaratılması konularında yeni uygulamalar içermektedir.

Konularında uzman danışmanlarımız ile sektör bağımsız ve farklı büyüklüklerdeki şirketlerde gerçekleştirdiğimiz İnsan Kaynakları Denetim Çalışmalarımız aşağıdaki konuları içermektedir;

Hizmet Verdiğimiz Konular

 • Çalışma Mevzuatı ve Özlük İşleri Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçleri ve Bordro Denetimi
 • Kanunlar, Mevzuatlar ve Yasal Düzenlemeler Denetimi
 • İşletmede İş Yasası ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanması
 • Personel Özlük Dosyası ve etkin dökümantasyon sisteminin kurulması
 • İşçi, işveren arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi
 • Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler
 • Süreli, süresiz ve kısmi süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti
 • Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi
 • Disiplin yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin hazırlanması
 • Yasaya uygun Ücret ve bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi
 • Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı süreçlerinin yasal altyapısının oluşturulması
 • İşten çıkış prosedürlerinin ve belgelerinin hazırlanması
 • Ücretli, ücretsiz ve diğer yasal izin takip sisteminin oluşturulması

Hikayemiz

1997 Yılından buyana dünyada lider konumda bulunan firmalarda kazanmış olduğumuz Personelcilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki tecrübemizi sadeleştirip dileyen tüm firmalara yaymak ve stratejik yol arkadaşı olmak maksadı ile 2013 yılında kurulduk.Temel prensibimiz kalpten yönetim felsefesi ile mutlu çalışan = mükemmel iş sonuçları.          Devamını Oku......